اول مهر... نازنین در روز اول مدرسه،کلاس اول
کدوم دختر بچه ی ۷ ساله ای کیف مدرسش عکس فوتبالیستاس؟؟؟
از فن‌های سوباسا و واکاشی زوما بودم