وصف حال خوبم در سالروز تولدم در واژه ها نمیگنجد، خداوند را شاکرم که همیشه و در سخت ترین شرایط منو تنها نگذاشت، این برد شیرین تقدیم به شما هواداران عزیز که همیشه و در همه شرایط حامی و همراه #پرسپولیس بودید