امروز، در پنجمین گردهمایی ِ «سوینا»، (سینمای ویژه نابینایان)، و اکران ِ فیلم سینمایی «قصر شیرین ». همراه ِ گلاره جان جان عباسی (که سوینا به ابتکار و تلاش او جان گرفت و برقرار شد) و همراهان ِ عزیز و پرمهر ِسوینا ، رضا خان کیانیان، رسول خان صدرعاملی و حبیب جان رضایی.
جامعه ی محترم و عزیز ِ نابینایان ، حالا به لطف ِ «سوینا» ، می تواند فیلم ها و سریال های ایرانی را ، همزمان با دیگران، در سینما به تماشا بنشیند...و این اتفاقی ست خجسته و‌ ماندگار ...تا بشود ‌و بتوانم ، کنار ِ این حرکت ِ مثبت ِ فرهنگی خواهم بود به لطف ِ خدا...و برای گلاره جان و همه ی همراهان ِ سوینا ، سلامتی و توان و نیرو آرزو می کنم.