یادش بخیر، سر نمایش ملاقات بانوی سالخورده کار استاد نازنینمون، حمید سمندریان. این عکس هم در راهروی طبقه ی بالای تئاتر شهر ،بخش اداری گرفته شده عکاسشم فکر کنم آقا بورژین بوده.