گفتگو با معاون دبیر کل اسبق #سازمان ملل در #برنامه بدون مرز #:سرگئی کیتزه معتقد است رفتار جاه طلبانه امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بن بست کشانده و اکنون امریکا به بزرگترین مشکل جامعه بین المللی مبدل شده است .