همراه علی جان و بابک عزیز هنرمندان درجه یک
و تیونینگ کار که اتومبیل لندکروز منو به حالت کمپانی یعنی روز اول درآوردند.
دمتون گرم داداشای گلم خسته نباشین.