اینم قسمت بعدی سفر به ورزقان.
البته من دوبار به ورزقان رفتم.....اما سفری که عکسش رو میبینید خیلی برام خاطره انگیز شد به دلائل متعدد.
بچه های کوچیک همه صورتاشون آفتاب سوخته شده بود....به زبری کف پا.
یه دختربچه کوچولو مدام به ترکی مطلبی و میگفت....منم متوجه نمیشدم.فکر میکردم خوراکی یا اسباب بازی بیشتری میخواد.بیشتر بهش تقدیم میکردم اما نمیگرفت.در آخر گریه کرد....از یکی از اهالی پرسیدم این بچه چی میخواد.....و حرفش رو ترجمه کردن.....جمله ای که هرگز یادم نمیره......دختر بچه معصوم میگفت منو با خودت ببر.......دنیا رو سرم خراب شد....هیچکس رو نداشت.....منم شرایط بردنش رو نداشتم.
امروز چندین بچه دارم.....بچه هایی که میشناسم و اونایی که هیچوقت ندیدمشون.....کاری ازم بربیاد انجام میدم اما این خاطره هنوز رهام نکرده.
فاطمه ی عزیزم هم که میبینید....املت میزنیم و.......
راستی کلی هم دلمه و کوفته خوردیم....عالی بود.
عکسها و زلزله سال ۹۱