همه‌ی شهروندان تهران در کنار هم:
مهرماه امسال، در مترو و اتوبوس، در پیاده‌رو و خطوط عابر پیاده و حتی در داخل مدرسه و منزل، #حق_تقدم_با_دانش‌آموزان_است