این روزها فقط به تو سخت نمی گذره هر ناله ای که تو خواب می کنی خواب و از چشمام میگیره... کلافه شدی، یک ماه و نیم اینجوری خوابیدن و درد و ... هر کاری میام بکنم هی میگی دستکش دستت کن میگم چرا مگه من بچه بودم با دستکش کارهای منو می کردی؟! نمی کردی ، این روزا به آب و آتیش میزنم که بهترین فضا رو برات آماده کنم هرجور که دوست داری ، هر جارو که دوست داری ، هر چیزی و که دوست داری برات فراهم می کنم که دلت نگیره که کلافه تر نشی ... مادرم زود خوب شو، تو تنها دلیل زنده بودن منی ❤️