یک ضرب المثل ژاپنی میگه
اگر می خوای جای رئیس ات بشینی پس هلش بده بره بالا
تفسیر: برای پیشرفت زیر آب کسی رو نزن