جناب آقای استاد بزرگوار و ماندنی و فراموش نشدنی و عزیز، تولدتون مبارک باشه و تنتون سلامت.
#محمدرضا_شجریان
#استاد_عزیز