با من کَل کل قرمز و آبی نکنین!!!
تا وقتی با زنان علاقمند به فوتبالِ سرزمینم نتونم استادیوم برم، تا وقتی استادیوم جای امنی برای بچه های کشورم نیست و به سادگی قربانی حادثه میشن، قرمز و آبی برام دیگه معنی نداره...
اُلویتم آزادی ست !!!
فرق من با خیلی ها در همینه، هیچوقت هیچی از یادم نمیره حتی با گذشت زمان