آقای علی عسگری، رئیس رسانه ملی، در روزگار اقتصاد مقاومتی و در شرایطی که هنرمندانی که با این سازمان همکاری کرده اند هنوز دستمزد سال گذشته را هم دریافت نکرده اند و فریادشان به جایی نمیرسد، برای مراسم ختم اسدالله عسگراولادی، تاجر معروف و عضو حزب اصولگرای موتلفه دسته گلی عظیم فرستاده است.