در 33 سال گذشتــه. من هر روز صبح بــه آینــه نگاه کرده ام و از خود پرسیده ام: اگر امروز آخرین روز زندگی من باشد . می خواهم کاری کــه امروز قرار است بکنم را انجام دهم؟ و هر وقت جوابم برای روزهای زیادی پشت سر هم نــه باشد می دانم کــه لازم است چیزی را تغییر دهم. #استیو_جابز
عکس از مائده جان طهماسبی