میگن آدم هارو باید توی سفر شناخت.. و چه سفر خوب و دلنشینی شد کنار شما
جای همه‌دوستانی که نبودن خالی؛
نایب الزیاره همگی بودیم بماند به یادگار
شهریور ۱۳۹۸
مشهد مقدس
با همکاران
#ما_شبکه_پنج_ای_ها