اولین نمایشگاه مشترک من و دوست و همکلاسی قدیمی دلارام امین عزیر.. مجموعه ای از کارهای موزاییک ...سال ۱۳۸۰... نمایشگاهی که خیلی استقبال شدوبرگزاری چندین نمایشگاه من رو تشویق کرد که تلاش کنم برای اجرای نقاشی های دیواری در سطح شهر.... خوشحالم که تونستم برای همشهریهای عزیزم نقاشی و طرح های موزاییکی بر روی دیوارهای شهر اجرا کنم