کار کردن کنارتون بسیار لذت‌بخش بود دمتون گرم رفقا#زنبور_کارگر