من ومارال در کاخ موزه آرمیتاژ (کاخ زمستانی) هنر نزد همه ی مردم جهان است و بس  ولی از همه ی بخشها زیباتر سالن جواهرات کاخ است که واقعا چشم نواز بود