چقدر لذت بخش بود دیدن آقای آتش زمزم عزیز در فرودگاه مسکو رو به صورت اتفاقی.همین چند ساعت دیدار کلی خاطرات خوب رو برامون زنده کرد.البته مسیرمون ازهم جداشد.ایشون برای فیلمشون راهی سیبری شدن و ماراهی سن پترزبورگ ،به امید درخشش فیلم ایشون در جشنواره سیبری