یادی از گذشته های دور....مجموعه رسم عاشقی که در روزهای گذشته از شبکه ۵ دوباره پخش شد....در سال ۸۳ تولید شد...یادآور خاطراتی خوش با همکاران عزیز...تجربه ای دلچسب با سعید سلطانی نازنین که این روزها مجموعه ستایش ۳را با بازی نرگس جان محمدی بر روی آنتن شبکه ۳ دارد....به جرات میتونم بگم سعید سلطانی یکی از بهترین کارگردانهایی هست که من تجربه ای همکاری در ۳ پروژه رو باایشون داشتم.....با آرزوی درخشش مجموعه ستایش ۳ که کلی از دوستان خوبم در اون بازی میکنند
عکس از دوران نگاتیو....در کنار سروش جان صحت و صالح میرزاآقایی عزیز