ماندگار تولدت مبارک... #یونس_غزالی#عباس_غزالی#بازیگر#وضعیت_سفید