زندگی یه هدیه دو‌ روزه است ،یکی روزی که به این دنیا میای و یکی روزی که از این دنیا میری .أصلاً نمیفهمی کی تموم میشه
پس به خودم قول دادم سرمو هیچ وقت جز واسه خدایی که فرصت زندگی بهم داده واسه بنی بشری خم نکنم و نمیکنم که اگه تموم بنده هاش بخوانُ اون نخواد برگ از درخت پایین نمیاد.