خدایا شکرت بابت همه ی اتفاق های خوب و بد زندگیم.
ازاتفاق های خوب لحظه لحظه ش دارم لذت میبرم
اتفاق های بد هم درسی شد برای لذت بردن از روزهای خوبم.
بهترین اتفاق زندگیم رو ٩٤/٦/٢٤برام رقم زدی و منو مدیون خودت کردی تا ابد.
بعداز چهار سال هر لحظه احساس کردم خوشبخت ترینم ممنونم خدا جونم ازت... (ممنونم از تو که تمام تلاشت رو برای ساختن زندگی رویاییمون کردی)