تو در مورد دلتنگی واقعی چیزی نمیدانی
چون این تنها زمانی اتفاق می افتد ، که کسی را بیشتر از خودت دوست داشته باشی... من او را دوست داشتم#آنا گاوالدا