ایمان دارم که لازمۀ موفقیت، شاد بودن است
پس تمام تلاشم را برای شاد بودن می‌کنم
زیرا ناراحتی همانند سنگی بزرگ
برسر راه موفقیت‌های من است