به یاد روزهای خوب فیلمبرداری ((خوب،بد،جلف۲)) همراه با پژمان جان و نیروانای عزیزم