اختتامیه سى ودومین جشنواره بین المللى فیلم کودک ونوجوان  باحضور انجمن تخصصى کودک و رسانه