امروز خیلی حالم بد بود قبل از برنامه، دوتا اتفاق اعصاب خورد کن برام افتاده بود و خلاصه کارد میزدی خونم در نمیومد، اما همین بچه ها انقدر مهر کردن که آخرش با قهقهه و خنده از استودیو اومدم بیرون، ممنونم برای بودنتون رفقا.
و جای شما خالیهههه هنوزم که هنوزه...