امسال محرم عاشقی کردن بهترین بنده های خدا رو یه جور دیگه دیدم و حس کردم..... جای همه عاشقان خالی .....