از کودکی همیشه آروم ترین ،ساده ترین و کم حرف ترین بودم و مجذوب سکوت
چشام که به روی کودکان باز می شد پر حرف ترین،پر شوق ترین و پر شورترین دختر عالم
از این همه تناقض و این همه یکدستگی در وجودم لذت می برم ،چون در نهادم آزاده ،نرگس رو و نرگس ،آزاده رو تکمیل می کنه
مهدیا که چندین بار براتون ازش پست گذاشتم نه نسبت فامیلی داره باهام نه حتی جز در برنامه هام دیدمش اما خودش به تنهایی جای سه نقطه هام رو پر کرد،همه رنج فراق رو برام تبدیل به امید کرد،مهدیا سر به زنگاه اومد درست اونوقتی که من باید برای دلم ترانه می خوندم تا سرکیف بمونه
بمون دل من فقط به بودنت خوشه
منو فکر رفتن تو می کشه
من زمین حاصلخیزی داشتم که محصولش بار داده بود و حالا وقت چیدن میوه هاشه
مهدیا زرین ترین میوه زندگیم شد،همین 
آزاده نام منه
و نام عروسک مهدیا همون که دستشه
مهدیا آزاده رو دوباره ساخت حرف به حرف
رنگی تر از قبل و بهم هدیه کرد