سر تمرین فیلم قزل حصار به کارگردانی اقای عالی زاده که فوق العاده هستن و نویسنده اقای سرلک که به نظر من متن بینظیره و دوستان خوبی که در کنارهم کارمیکنیم و خوشحالم با فرشته آلوسی مهربون هم بازی هستم،تمرین‌ها فوق العاده بود ،امیدوارم که کار خوبی بشه