بابک حمیدیان عزیز
رفیق و برادرم
روزبلوا در کنارت چقدر ساعات خوبی دارد
هر بار از همکاری با تو بیشتر لذت می برم
بازیگر سختکوش و درجه یک، خیلی خوشحالم عماد روزبلوا تو هستی
تولدت مبارک
پشت صحنه روز بلوا
عکس: مریم تخت‌کشیان