همه ایرانیا یه عکس اینجوری مثلا حواسم نیست یکی ازم عکس گرفتته سر یه چهار راه شلوغ خارج از ایران دارن
اکثرا هم عکس پروفایله
منم یه ایرانی اصیلم