سلام رضاجانم
امروز روز تولد توست و من خدارو شاکرم برای خلقت نازنینی چون تو که قلبی سرشار از عشق و محبت داشتی و من سعادت زندگی با تو را داشتم تویی که همیشه الگوی زندگی من بودی و همیشه ازت آموختم .
چقدر در این روزهای سخت بیماریم نه تنها به عنوان همسر بلکه بعنوان یکی از شاگردانت به وجود پر مهرت احتیاج دارم .
تویی که تمام وجودت هنر بود
هنرمندی مردمی که با آثار ماندگارت چون محله بهداشت و مثل آباد آدم های زیادی را به این حرفه معرفی کردی کسانی که در کنار بزرگی تو به جایگاه رسیدند
دوستان بی محبتی که هیچوقت چه در زمان حیاتت و چه بعد از سفر ابدیت قدردان محبت های تو نبودند و فقط ناسپاسی و بی حرمتی کردند!!!! این روزها شاهد بزرگداشت ها و تندیس هایی به مناسبت های مختلف برای خیلی از هنرمندان هستیم و فقط جای تو خالیست هیچکدامشان حتی اسم رضا ژیان را به زبان نمی آورند انگار اصلا تو وجود نداشتی برایشان .
ولی این را بدان که مردم همیشه به یادت هستند و هیچکس نمیتواند اسم استاد رضاژیان را از ذهن مردم پاک کند.
تا همیشه نامت زنده بزرگ مرد
عشق بورزیم تا همیشه