آقایون دلتنگیم.
.
ممنون از سرکارخانم #حاجیلی برای این کانسپت هماهنگ لباس روی استیج