عکس یادگاری از
نوجوونای مهربون و زیبای من یه عالمه نازنین دیگه هم دارم که همینقدر مهربون زیبا دوست داشتنی و عزیز هستن برام
تنها راه مبارزه با زشتی زیباییه
AndroidOnlineNewsImage (7)