در کنار بچه های توانمند ایران مثل صمد نیکخواه و حامد حدادی و دیگر بازیکنان بزرگ در تیم ملی بسکتبال، دو چهره دوست داشتنی دو رگه هم بسیار کمک کردند مازیار مایکل رستم پور و آرون گرامی پور
تبریک برای صعود بچه های شایسته ایران به المپیک توکیو