سحر جان، سکوهای آزادی حسرت دیدنت را تا ابد با خود خواهد داشت.‌
#دختر_آبی