این شبها با فیلمبرداری سریال بیگانه ایی با من است جای کسانی که در عکسها نیستند خالیست،به خصوص کارگردان درجه یک #احمد_امینی #پرویز_پورحسینى #پوراندخت_مهیمن #نگار_عابدی #ایوب_آقاخانى #شبنم_قلیخانى