تصویر فوق آمده مربوط است به محرم سال هزار و سیصد و نود و سه شمسی.زنده یاد داریوش اسدزاده به اتفاق برخی هنرمندان به هیئت فاطمیون رفته و شال هیئت را بر دوش انداخته و به شمایل عزاداران در آمده است...هماره می گفت: "در دوران کودکی،صبح های جمعه با پدر و سوار بر ماشین دودی،به شهر ری می رفتیم و حضرت عبدالعظیم(ع) را زیارت می کردیم و پس از صرف صبحانه،به سوی منزل باز می گشتیم.سفرهای جمعه ها،از بهترین خاطرات دوران کودکی من است.پدر بدین ترتیب و با برنامه هایی از این دست،برخی آداب و شعائر دینی را به ما می آموخت".
هم اینک نخستین عاشورایی است که او در این جهان نیست،با دعای رحمتی یادش را گرامی بداریم.خدایش بیامرزاد