سی و چند سال پیش در چنین روزی من به دنیا اومدم ، یعنی امروز روز تولد منه ، هر سال سعی میکردم متنی برای روز تولدم بنویسم که خاص باشه و بتونه پیامی از من رو منتقل کنه ، بین دهه ی بیست و سی زندگی ، ده سال طول میکشه تا باورها و فلسفه ی کلان انسان ها تغییر کنه و پخته بشه اما از سی سالگی به بعد تقریباً هر سال نگاه آدم به خودش و خواسته هاش سنگین تر و وزین تر میشه و وقتی‌به نیمه ی دهه ی سی برسی حتی ممکنه سی سال پیشت رو زیر سوال ببری ! اینا لزوماً برای من اتفاق نیفتاده ، جهان بینی من از این ایام این شکلی بوده ، اما امسال ، متن خاصی ندارم‌ فقط اینکه فهمیدم‌زندگی ساده تر و زیباتر از چیزی هست که فکر میکردم ، دوستانی از دست دادم دوستانی بدست آوردم ، از هر دو اتفاق خوشحالم ، نگاهم ساده تر و عمیق تر شده به موضوعات پیرامونیم ، ارتباطم با خدا قوی تر و غنی تر شده ، امروز راحت تر میتونم " نه " بگم یا چیزی رو نپذیرم ، آروم‌ترم و خودم‌ رو دوست دارم ، گاهی اوقات به خودم افتخار میکنم‌، گاهی‌میدونم اشتباه کردم‌ عذرخواهی میکنم‌، ساده ی ساده ی ساده ... خیلی از عادت های بدم رو کنار گذاشتم و به جاش چند تا عادت بد دیگه جایگزین کردم نگرانشون نیستم اینا هم میرن ، مهم اینه که تعدادشون رو دارم هر سال کمتر میکنم ، دنیایی که ساخته بودم رو ساده تر کردم ، سبک تر هم ... خانواده ام برام ارزشمند تر ، عزیز تر و تاثیرگذارتر شده ، تا جایی که به خانواده نمیگم کار دارم به کار میگم میخوام با اونا باشم ، همین ... سعی میکنم با خودم مساوی باشم ، طلبکار نیستم ، بدهکار هم نیستم . چشمامو میبندم و برای خودمون و شما آرزو های قشنگ میکنم از خدای قشنگمون
شهریور مبارک