سلام
دهه اول محرم سال ٩٨ هم گذشت ... رفتن به هیئت ' توزیع غذای نذری ... کمی مهربانتر شدن ... یه مقدار مدارا کردن ...سیه بر تن کردن ... به حسین قسم خوردن و ... اما چهارشنبه از راه میرسد ( فردای روز دهم ) ... برمیگردیم به قبل از اغاز محرم ؟ جنس ها را گرانتر میفروشیم ؟ هر روز قالب اجناس را کوچکتر و با قیمت نجومی خواهیم فروخت ؟
اجناس اساسی ملت را احتکار خواهیم کرد؟ کرایه خانه را بر میل و هر چی دلم بخواد ' فایل خواهیم کرد؟
باز گران خواهیم فروخت تا هر روز پدران از رفتن به منزل پیش بچه ها ' شرمنده تر شوند؟
ماشین های خورده و چپی رو باز به اسم عروسک به خریدار خواهیم فروخت ؟
حق دیگران را تباه خواهیم کرد؟
از مردم ازاری و ... نخواهیم کاست ؟
کم و کاست ها را در جیب دیگران نخواهیم دید؟
راستی زرنگ ها تا توانستند غذا گرفتند ' بعدشم گفتند خدا قبول کنه ! ( یاد یه جمله هموطن مسیحی افتادم که به هیئت حضرت ابوالفضل ( ع) امده بود گفتم چرا یه غذا گرفتی ؟ گفت " چند تا بگیرم ' گفتم زیاد ' گفت ؛ نه. یک غذا میگیرم و هر روز از ان یک قاشق بر غذای خودمون اضافه میکنیم ' اون میشه " تبرک . گفت؛ تو هم از این به بعد نگو ( نذری) بگو : نَظَری !!! حسین جان ' یک مددی کن تا درست بشیم همه .
حسین جان ' با مرامنامه شما ' خیلی فاصله داریم ! ای کاش میشد ؟ اما سخته ! و من نگرانم اقا ایکاش.........