واقعا عجیبه که بعداز خوردن نذری ندونیم ظروف یکبارمصرفش رو باید داخل سطلهای آشغال بیندازیم لطفا احترام به هموطنانمون بگذاریم که توچندروز آینده باید زحمت مضاعف بکشند تا ما محیطی پاک داشته باشیم