حضور محمود خوردبین، فرشاد پیوس، نیما نکیسا، سپهر حیدری و دکتر طلا و رضا ریاضتی در مراسم عزاداری امام حسین