دیدی خنده ای که وسط گریه میاد چقدر حس خوبی داره؟!
تو برام همون خنده ای، وسط همه گریه های زندگیم✨❤️