کفش‌دوزکی که بر انگُشتِ مصطفیِ عزیز است، پرواز می‌دهم. عکس از آرتا گوهری، علی شعبان‌زاده