عاشورا در یک قاب روایت عاشورا برای هر نسلی و هر عصری تازگی دارد.
خیمه گاه، تل زینبیه، قتلگاه، بین الحرمین، دود، خیمه ، شام، اسیر، سر بریده، کودک سه ساله و ... فقط یک واژه نیست.عاشورا هم فقط یک زمان نیست بلکه یک تاریخ است.
تاریخی که سراسر روایت نبرد حق و باطل است. حق و باطلی که نماد ان درگذر زمان از هابیل و قابیل تا حججی و داعش و تا ...در تغییر است اما کربلا ستاره همیشه درخشان راهنمای خلیفه الله از فرش تا عرش و از ازل تا ابد برای رسیدن به زندگی جاویدان است.