سوختی چندان که داغت بر تن من جا گذاشت...
در ابتدای سخنم از تمام زنانی که در طول سالهای زندگیم باعث رنجیدنشان شدم ویا خشونتی خواسته و ناخواسته بر ایشان روا داشتم عمیقا پوزش میطلبم
-این حرف سیاسی نیست!!!
زنان تاج سر فرهنگ این سرزمین بودند
برخی اتفاقات امروز ایران متناسب جایگاه زنان ایران زمین نیست
ما سپاسگزار امنیت سرزمینمان هستیم
اما باید این آسیب‌های اجتماعی هر چه زودتر از بستر جامعه رخت بر بندد
امنیت روانی و آرامش درونی و بیرونی به اندازه امنیت مرزها اهمیت دارد
و این مهم باید از طرف مسولان و مردم بدون هر گونه خشونتی چه در کردار و چه در گفتار دنبال و به نتیجه برسد
این محدودیت های بی منطق و این فشار های بی دلیل بستر را برای نفوذ و سیاه‌نمایی دشمنان سرزمینمان آماده می‌کند
به فکر منافع ملی ایران و سعادت مردمانش باشیم

ارادتمند
سهراب پورناظری
.
.
پ‌ن:لطفا بدون خشونت در کلام نظراتمان را بیان کنیم
.
#سهراب_پورناظرى
#ورود_زنان_به_ورزشگاه
#نه_به_خشونت_علیه_زن