سلام و عرض ادب . . یک صعود عالی در ارتفاعات دربند (ابشار دوقلو)