فرشته صدرعرفایی در شبی که ماه کامل شد نقش مادر ریگی را بازی کرده بود.